снимка: www.connergroupcoaching.com

 

Защита на правата на децата: Европа трябва да направи повече

article

Комисарят за правата на човека към Съвета на Европа публикува статия в своя блог „Защита на правата на децата: Европа трябва да направи повече“ Преди двадесет и пет години, на 20 ноември 1989 г. Общото събрание на ООН прие Конвенцията

Обща препоръка № 31 / Общ коментар № 18 за вредните практики

ohchr_logo6-e1390843015977-450x300

На 4 ноември 2014 г. Комитетът за премахване на дискриминацията по отношение на жените (CEDAW) и Комитетът за правата на детето (КПД) издадоха съвместно Обща препоръка № 31 / Общ коментар № 18 за вредните практики. Това е първият случай

CEDAW призовава членки да спазват правото на равенство и недискриминация

UN_General_Assembly_hall

CEDAW призовава членки да спазват правото на равенство и недискриминация по отношение на търсещите убежище жени, бежанките и жените без гражданство На 5 ноември 2014 г. Комитетът за премахване на дискриминацията срещу жените, издаде Обща препоръка № 32 за свързаните

Конференцията за основните права’14 г.- посветена на проблемите на миграцията

B2GtzOmCUAAG8pU

Конференцията за основните права 2014 г. беше посветена на проблемите на миграцията. Стратегическите насоки на законодателството и политиките в пространството на свобода, сигурност и правосъдие, приети от Европейския съвет през юни 2014 г., посочиха необходимостта от „ефективна и добре управлявана

Основните права по границите на ЕС

fra-2014-third-country-nationals-airport-border-checks-cover

Основните права по границите на ЕС: два нови доклада на Агенцията за основните права разкриват предизвикателствата Два нови доклада на Агенцията на ЕС за основните права представят ситуацията по отношение на човешките права на въздушните и наземните граници на ЕС,

Равенство и борба с дискриминацията: бъдещето на антидискриминационните политики в ЕС

banner

На 6-7 ноември в Рим, Италианското председателство на Съвета на ЕС и Европейската комисия проведоха среща на високо равнище, посветена на бъдещето на политиките за равенство с ЕС. Научете повече: http://ec.europa.eu/justice/events/hle-2014/index_en.htm Tази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Програмата

Конференция за Деня на хората с увреждания

LOGO CE_Vertical_EN_quadri

Както всяка година, Европейската комисия отбелязва Деня на хората с увреждания. Хората с увреждания имат правото на пълноправно и пълноценно участие в обществото, при равни условия с другите граждани. Това право се гарантира от Конвенцията на ООН за правата на

Сигнал за противоконституционност на осигуровката за безработица на работещите пенсионери

Case-Law-411

Работещите пенсионери плащат данък „ безработица“, защото са длъжни да внасят осигуровка за безработица, но срещу това не придобиват право на обезщетение. Съгласно действащото законодателство (чл.4, ал.1 от КСО) работещите по трудови договори лица са задължително осигурени за всички осигурителни

Из встъпителното слово на Вера Юрова

jourova_hp01

Из встъпителното слово на Вера Юрова, Комисар по въпросите на правосъдието, потребителите и равенството на половете в Европейския парламент: По отношение на правата на човека, Аз ще помагам на заместник-председателя Тимерманс и ще му предоставя пълната си подкрепа за спазване

Образование, заетост и пол: резултати от три актуални проучвания на Агенцията за основните права

roma_data_in_focus_image

Три нови доклада, публикувани неотдавна от Агенцита на ЕС за основните права, се фокусират върху различни тематични области на проучването за положението на ромите. По отношение на образованието, бедността и заетостта, както и пола, констатациите сочат дискриминация срещу ромите. Трите

Младежки делегати изразяват загриженост относно работните места, образованието и участието във вземането на решения

index

Най-големият проблем пред младите хора по целия свят – в развиващите се и развитите страни – е безработицата и непълната заетост, подчертаха младите делегати в Третия комитет на Общото събрание на ООН (права на човека, социални, хуманитарни и културни въпроси),

Международeн ден за премахването на бедността

1

На 17 октомври 2014 г. Организацията на обединените нации отбеляза Международния ден за премахването на бедността, като тази година водещата тема е „Никой не бива да бъде забравен: да мислим, решаваме и действаме заедно срещу крайната бедност“. Призивът за съпричастност